Vang Vieng in October

with No Comments

“ก็ไม่รู้ว่าติดใจอะไรในวังเวียงมากนักหนา ถึงต้องทำให้มาเป็นครั้งที่ 4 จนได้” ตอนแรกๆ ผมก็ยังคิดว่าอาจจะเป็นเพราะผมชอบวิวทิวทัศน์ของที่นี่ซึ่งผมเองก็ยอมรับแบบนั้น แต่ครั้งนี้ ผมได้เห็นมุมมองของวังเวียงใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนรู้สึกได้หลังจากกลับมาจากการเที่ยวว่า วังเวียงครั้งที่ 5 ต้องเกิดขึ้นแน่ๆ อีกไม่นานนี้แหละ ว่าแต่จะสาวความยาวขนาดนี้ไปคงไม่เท่ากับเห็นภาพและคำบรรยาย ว่าแล้วก็ไปเที่ยววังเวียงพร้อมๆ กันดีกว่าครับ